İNSAN KAYNAKLARI

  • TRABZON TEL ÖRME VE ÇİT SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. İNSAN KAYNAKLARI İŞ BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ
  1. 1. TARAFLAR

TRABZON TEL ÖRME VE ÇİT SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan Böyle Trabzon Tel Çit Olarak Anılacaktır.) ve https://www.trabzontelcit.com/?pnum=24&pt=İnsan+Kaynakları internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra Başvuru Sahibi olarak anılacaktır) işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul etmiştir.

2. TARAFLARIN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Başvuru Sahibi, Kayıt Forumu’nda belirtmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin eksik ve yanlış olması dolayısıyla doğacak zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiştir.
  2. Başvuru Sahibi, Kayıt Forumu’ndaki bilgileri, fotoğrafları ve videoları kendi rızası ile TRABZON TEL ÇİT ile paylaşmıştır. Başvuru Sahibi, paylaşılmış olan fotoğrafların ve videoların kullanımı durumunda TRABZON TEL ÇİT ’ten hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul etmiştir.
  3. Başvuru Sahibi, Kayıt Forumu’nu doldururken kullanmış olduğu videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmediğini kabul etmiştir. Kayıt Forumu’nda kullanılan videoların ve fotoğrafların 3. kişilerin kişilik haklarını, telif haklarını ve diğer haklarını ihlal etmesi ve TRABZON TEL ÇİT ihlaller dolayısıyla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda Başvuru Sahibi zararı karşılamakla yükümlüdür.
  4. Başvuru Sahibi, TRABZON TEL ÇİT’İN, İşe alma veya almama veya projeler ile ilgili bilgilerin kendilerine telefon, sms, e-mail gibi iletişim araçlarıyla bildirilmesine onay vermektedir.
  5. Başvuru Sahibi, Kayıt Forumu’nun doldurulması ile direkt işe alınmadığının farkında olduğunu ve bildiğini kabul eder.
  6. Başvuru Sahiplerinin Kayıt Formu doldururken vermiş olduğu bilgiler TRABZON TEL ÇİT veri tabanında saklanacak olup 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Resmi mercilerin talimatları saklıdır.
  7. TRABZON TEL ÇİT iş başvuru formunu, şartlarını ve işbu taahhütname maddelerini başvuru sahibine bildirmeden değiştirme hakkına sahiptir.
  1. 3. TAAHHÜTNAMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

Bu İş Başvuru ve Bilgi Formundaki verdiğim bilgilerin tam ve doğru olduğunu, zamanla değişecek bilgilerimi en geç on gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, gerçek dışı beyanımla işe alınmam halinde bu durumun anlaşılmasıyla herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağımı ve bu nedenle işverenin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.

* işareti olan alanlar zorunludur.

Not: Başvurular Fotoğraflıdır. Fotoğrafsız Başvurular Kesinlikle Kabul Görmeyecektir. Lütfen Güncel ve Belirgin Bir Fotoğraf Yükleyerek Sizi Tanımamıza İmkan Tanıyın.

Not:
Formda Sosyal Medya Hesabınızı Sormamızın Nedeni, Çalışacağımız Kişi Hakkında Bilgi Sahibi Olmaktır. Bu Bilgiler 3. Kişi veya Kişilerce Paylaşılmayacaktır. Ancak Yasaların Gerektirdiği Mevzuatler Buna Dahil Değildir.